Akademia Wiedzy i Praktyki zaprasza na konferencję:

HR przy kawie

18 Listopada 2015, Warszawa

Rejestracja

Warunki uczestnictwa: udział w konferencji jest bezpłatny jednak z uwagi na ponoszone przez organizatora koszty, bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa na 2 dni przed planowanym terminem pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji e-mailem lub faksem do organizatora konferencji. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym lub w przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na konferencji organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł netto. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie. W przypadku odwołania konferencji przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Formularz rejestracji

Dane zgłaszającego:
Dane do faktury:
Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Dane uczestników:
+ Dodaj kolejnego uczestnika
Kwota do zapłaty:
Cena za osobę:
Liczba uczestników:

Koszt całkowity: 1
lub

Pobierz wypełniony formularz w formacie PDF,
wydrukuj i wyślij do nas faksem: 22 518 27 50 (51) lub e-mailem: szkolenia@wip.pl

Pola oznaczone * są wymagane.